Sohbet Arama    Sohbet Dizini    irc2go Hakkında

  irc2go    
Çevrimiçi Sohbet    

Tarayıcınız dan girmek için bedava sohbet odaları arayın!

 
Sohbet Arama :  nice
Sonuç bulundu 31 - 40 den 220  (0.092 saniye)*

Nice Sohbet Odaları

Kategori:  International  >  Europe  >  France  >  Provence - Alpes - Côte d'Azur  >  Nice
 

dunedintech freenode

Sohbet Odası - 16 kullanici - 113 dakika önce - geçerli konu: Dunedin Tech IRC channel. Be nice, or thumper will talk to you about golang. If you persist, lifeless will talk to you about rust. If you're still annoying, nwp will talk to you about rowing and/or bees (please someone change this topic to something more sensible).
Kategori: Dunedin Technology Sohbet Odaları

7 Rizon

Sohbet Odası - 4 kullanici - 113 dakika önce - geçerli konu: #7 ::: prime's home ::: prime is a C/C++ evaluation bot. Give him a C/C++ snippet, he'll run it and display the output. ::: Syntax: prime: { cout << "Hello world!"; } ::: also try: cout << "Hello world!"; ::: for(;;){}? Nice try. ::: OH GOD IT'S DEAD!

allnitecafe Rizon

Sohbet Odası - 3 kullanici - 113 dakika önce - geçerli konu: ©º°¨¨°º©º°¨¨°º© Welcome to Allnitecafe chat room, Rizon's own part and quite gateway.. please idle here!.:: Type .trivia to play a game of trivia. Enjoy your stay here! :: Rules: No flood, be nice :) ©º°¨¨°º©º°¨¨°º©
Kategori: Coffee Sohbet Odaları

triggered Rizon

Sohbet Odası - 7 kullanici - 113 dakika önce - geçerli konu: A nice, quiet safe space for the special to cool down. Chat, lurk or meditate. If you want active support w/ IRC bullying, join #irc-bullying-support. If you're really triggered, then first visit https://encyclopediadramatica.rs/offended

nice Undernet

Sohbet Odası - 4 kullanici - 113 dakika önce - geçerli konu: Hiçbir Konu
Kategori: Nice Sohbet Odaları

nice freenode

Sohbet Odası - 3 kullanici - 113 dakika önce - geçerli konu: Hiçbir Konu
Kategori: Nice Sohbet Odaları

happyroom IRCHighWay

Sohbet Odası - 3 kullanici - geçerli konu: ¯`°²º¤æ=¬«.,¸_ :) NICE PLACE TO CHAT :) Welcome to happyroom the happiest place on Earth @>->-- happyroom members join >>> http://557620.xobor.com/ massive pic albums :) Tune into the new ATTACKRADIO use @find song _¸,.»¬=椺²

emule-russian-offtopic MindForge

Sohbet Odası - 2 kullanici - 99 dakika önce - geçerli konu: eMule help & general English and Russian chat room, stay with us and have a nice chating ||êàíàë ïîìîùè ïî eMule è ñâîáîäíîãî îáùåíèÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ+âèêòîðèíà
Kategori: eMule Russia Sohbet Odaları

marseille (3)   alpes (1)   provence - alpes - côte d'azur (7)   provence (1)  

<      2       3       4       5       6      >